הזמנה להגשת מועמדות
לפרויקט "עסק עם ערך" – הצמחת מיזמים חברתיים עסקיים – 2019

IVN ובנק מזרחי-טפחות ממשיכים לשלב כוחות, זו השנה השישית, בקול קורא זה, במטרה לאתר מיזמים עסקיים חברתיים בתחילת דרכם – אשר ייצרו שינוי בר קיימא והשפעה חברתית מדידה, תוך כדי התבססות על מקורות הכנסה עצמיים שלהם, וללא תלות בפילנתרופיה.

מזרחי טפחות חרט על דגלו לתמוך ולעודד מיזמים  העוסקים בקידום אוכלוסיות מוחלשות . לצורך כך חבר הבנק ל-IVN , במטרה ללוות מספר מיזמים עסקיים חברתיים ולסייע להם לצמוח כעסק חברתי מניב.

IVN הוא ארגון יזמות והשקעות חברתיות. המוביל את הבניה וההקמה של המגזר הרביעי בישראל, ומתמקד בתמיכה וסיוע למיזמים עסקיים חברתיים- על מנת להובילם לקיימות ארוכת טווח.  

הארגון  מובל ומנוהל ע"י אנשי עסקים מהשורה הראשונה, ומנטורים אשר מביאים ידע ניהולי רחב מהעולם העסקי, מימון, וקשרים ליזמים ומיזמים חברתיים עסקיים בישראל. 

במסגרת השותפות הנ"ל הננו פונים  למיזמים  עסקיים חברתיים, המבוססים על מודל כלכלי/עסקי בתחומים הבאים:

 • מיזמים אשר מייצרים מוצרים או שרותים למען אוכלוסיות מוחלשות
 • העסקה של אוכלוסיות מוחלשות בישראל

כל המיזמים נדרשים להיות בעלי גוון חברתי המבוססים על מודל עסקי כלכלי.

המיזמים שיבחרו לתוכנית יהנו מחבילה הכוללת:

 • מנטורינג במשך שנה – ע"י אנשי/נשות עסקים בכירים/ות, איש צוות מקצועי של IVN ומומחי תוכן ממזרחי טפחות.
 • מימון – מענק של עד גובה 50,000 ₪, בהתאם לעמידה ביעדים ואבני דרך* 
 • כלים לבניית יכולות – בנושאים כגון: כתיבת תכנית עסקית, פיתוח ארגוני, שיווק, ניהול משאבי אנוש, וכדומה.

קריטריונים לבחירה:

 • תחום פעילות המוגדר לעיל במשך חצי שנה לפחות עם הכנסות מוכחות
 • קיימות: למיזם פוטנציאל לביסוס חברתי וכלכלי ארוך טווח, והגעה לרווחיות תוך פרק זמן סביר.
 • השפעה: למיזם פוטנציאל שכפול והרחבה לאזורים ואוכלוסיות נוספות
 • היזם/ת: בעל/ת מחויבות עמוקה למיזם ולפיתוחו, ובעל יכולת בניהול עסקי

התהליך:

 • הגשת טופס בקשה לצורך סינון ראשוני עד 31.1.2019
 • ראיון אישי ובדיקת התאמה למועמדים שעברו את הסינון הראשוני.
 • וועדת שיפוט לבחינת המיזמים שתהיה מורכבת מנציגי IVN ונציגי מזרחי-טפחות.
 • בחירת המיזמים לפרויקט " עסק עם ערך".

יש להגיש את טופס הבקשה באופן מקוון בלבד עד יום ה' 31 בינואר 2019
מסמכים נלווים יש לשלוח לכתובת דוא"ל: [email protected]
לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון 073-2903325

 • המענק אינו מובטח אלא תלוי בהחלטת ועדת ההיגוי

הזמנה להגשת מועמדות
לקרן השקעות seed
להצמחת מיזמים עסקיים חברתיים – 2017

רשת הון סיכוי לישראל, Israel Venture Network – IVN , הוא ארגון השואף להטיב את איכות החיים של אוכלוסיות מוחלשות בישראל, על ידי שימוש במודל החדשני של עסקים חברתיים, ולשם כך הוא מוביל את ההקמה והפיתוח של המגזר הרביעי בישראל. הארגון מתמקד בהשקעה, תמיכה וסיוע לעסקים חברתיים על מנת להביאם לקיימות ארוכת טווח.

ההשקעה בעסקים החברתיים, מבוצעת באמצעות שלוש קרנות השקעה אותן IVN הקימה ומפעילה, כל אחת במיקוד אחר ועם תנאי סף משלה. מידע מפורט אודות הפעילות הייחודית של כל קרן ניתן למצוא כאן

קרן טנדם – תומכת בעסקים חברתיים העוסקים בתעסוקה, פיתוח כלכלי, פיתוחים טכנולוגיים וחינוך, לפריפריה החברתית/לאוכלוסיות מוחלשות.

קרן יוזמה – (בשיתוף ממשלת ישראל) תומכת בעסקים חברתיים המתמקדים בהעלאת שיעורי התעסוקה של אוכלוסיות בסיכון, המצויות בהדרה משוק התעסוקה.

קרן סיד –תומכת בעסקים חברתיים צעירים, בשלבי פיתוח והתבססות ראשוניים.

הארגון מובל ע"י אנשי עסקים מובילים במשק הישראלי, המשמשים כמנטורים אשר מביאים ידע ניהולי רחב מהעולם העסקי, מימון וקשרים ועל ידי צוות מקצועי מיומן ובכיר.

במסגרת זו הננו פונים לעסקים חברתיים, בתחומים הבאים:

 • פיתוח כלכלי
 • תעסוקה/הכשרה לתעסוקה של אוכלוסיות מוחלשות בישראל
 • חינוך
 • פיתוח טכנולוגי המביא לידי שיפור בחייהם של אוכלוסיות מוחלשות

המיזמים שיבחרו לתוכנית ייהנו מחבילה הכוללת:

 1. מנטורינג ע"י איש צוות מקצועי, מנטורים מתנדבים שהנם : אנשי/נשות עסקים בכירים,  ומומחי תוכן
 2. מימון
 3. כלים לבניית יכולות – בנושאים כגון: תכנית עסקית, פיתוח ארגוני, שיווק, ניהול משאבי אנוש וכדומה.

IVN וקרן רוטשילד קיסריה משלבים כוחות, בקול קורא זה, במטרה לאתר עסקים – חברתיים, שהוקמו ומנוהלים על ידי סטודנטים, בתחילת דרכם. מיזמים אשר מייצרים שינוי בר קיימא והשפעה חברתית מדידה, תוך כדי התבססות על אמצעי הכנסה עצמיים שלהם, וללא תלות בפילנתרופיה.

קרן רוטשילד קיסריה חרטה על דגלה את קידום המצוינות והיזמות החברתית בקרב סטודנטים. לצורך כך, חברה ל-IVN , במטרה ללוות מספר עסקים חברתיים, ולסייע להם להתבסס כעסק חברתי מניב ומצליח.

IVN מובילה את מגזר העסקים החברתיים בישראל ושואפת לשפר את חייהם של אוכלוסיות מוחלשות בישראל,

ע"י חיזוק והצמחה של עסקים חברתיים מבטיחים באמצעות: טיפוח, מימון וליווי, המאפשר להם להתבסס כלכלית ולהרחיב את השפעתם החברתית.  

הארגון  מובל ע"י אנשי עסקים מהשורה הראשונה, ואנשי צוות ומנטורים אשר מביאים ידע ניהולי רחב מהעולם העסקי, ולא רק. 

במסגרת השותפות הנ"ל אנו פונים לעסקים חברתיים, המבוססים על מודל כלכלי – עסקי בתחומים הבאים:

פיתוח כלכלי או תעסוקה של אוכלוסיות מוחלשות (*) בישראל, המבוססים על מודל עסקי כלכלי.

(*) אוכלוסיות מוחלשות: נוער בסיכון, אנשים עם צרכים מיוחדים, מובטלים וכו'.

המיזמים שיבחרו לתוכנית יהנו מחבילה הכוללת:

 • מנטורינג במשך שנה – ע"י איש צוות מקצועי, מנטורים – אנשי/נשות עסקים בכירים/ות , ומומחי תוכן
 • מימון – מענק של כ  75,000₪, על פי עמידה באבני דרך
 • כלים לבניית יכולות – בנושאים כגון: תכנית עסקית, פיתוח ארגוני, שיווק, ניהול משאבי אנוש, וכדומה.

קריטריונים לבחירה:

 • תחום פעילות כפי שמוגדר לעיל
 • קיימות:
  למיזם פוטנציאל ליציבות כלכלית ארועת טווח, מבוססת על מקורות הכנסה עצמיים, והגעה לרווחיות תוך פרק זמן סביר
 • למיזם פוטנציאל שכפול והרחבה לאזורים ואוכלוסיות נוספות
 • השפעה: למיזם פוטנציאל להשפעה חברתית, הניתנת למדידה
 • היזם/ת: בעל/ת מחויבות עמוקה למיזם ולפיתוחו ובעל יכולת בניהול עסקי
 • העסק הוקם ומנוהל על ידי סטודנטים
 • עסק קיים, במשך חצי שנה לפחות עם הכנסות מוכחות, בתחום פעילות המוגדר לעיל,
 • קיימות: למיזם פוטנציאל לביסוס חברתי וכלכלי ארוך טווח, ע"י יצירת מקורות הכנסה עצמאיים והגעה לרווחיות תוך פרק זמן סביר.
 • השפעה: למיזם פוטנציאל שכפול והרחבה לאזורים ואוכלוסיות נוספות
 • היזם/ת: בעל/ת מחויבות עמוקה למיזם ולפיתוחו, ובעל יכולת בניהול עסקי

התהליך:

 • הגשת טופס בקשה לצורך סינון ראשוני
 • ראיון אישי ובדיקת התאמה למועמדים שעברו את הסינון הראשוני
 • כניסה להליך מיון הכולל:
  • בדיקת נאותות מעמיקה ומקיפה
  • אישור וועדת ההשקעות של הקרן

ניתן להגיש את הטופס בעברית או באנגלית. טופס הבקשה יוגש און ליין בלבד.

 • הגשת טופס בקשה לצורך סינון ראשוני עד 7.5.2017
 • ראיון אישי ובדיקת התאמה למועמדים שעברו את הסינון הראשוני.
 • וועדת שיפוט לבחינת המיזמים

יש להגיש את טופס הבקשה באופן מקוון בלבד עד יום א' 07 במאי 2017. 

---
הטופס פונה לגברים ולנשים כאחד
ניתן לענות על הטופס בעברית או באנגלית

נא למלא את כל השדות

  פרטי קשר של המנכ"ל או המנהל בפועל

  פרטי העסק החברתי  עדיין לא פעילפעיל פחות מ 18 חודשיםפעיל למעלה מ 18 חודשיםאחר


  תעסוקהפיתוח כלכליחינוךטכנולוגיות תומכותאחר


  פיתוח (גיבוש אסטרטגיה, תכנית עסקית ותכנית שיווקית)תוכנית בהרצה (פיילוט)עסק חברתי קיים (רעיון מוכח ופעילות מיושמת באוכלוסיית היעד, תכנית עסקית ותכנית שיווקית קיימות)  כןלא

  הפן החברתי:


  עדיין אין עובדים מועסקים מאוכלוסיות היעד1-4 עובדים5-10 עובדים11 עובדים ויותר


  הפן העסקי:

  איש קשר נוסף

  מסמכים נלווים


  יש לצרף באמצעות העלאת קבצים להלן תכנית עסקית באורך של עד 5 עמודים שתכלול התייחסות ל: האתגר, הפתרון, המודל העסקי והחברתי
  לפרטים נוספים ניתן לפנות לנירית – [email protected] – 073-2903325

  Webetter   social marketing